ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟ ΜΑΗ  

 

Οι καθηγητές του  ………………………. , ζώντας τα πραγματικά προβλήματα του σχολείου μέσα από την καθημερινή μας προσπάθεια για τη μόρφωση των μαθητών διαπιστώνουμε ότι:

Το δημόσιο σχολείο ( εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές) επειδή αποτελεί βασικό κύτταρο της κοινωνίας για την εξέλιξή της, έχει ανάγκη την ολόπλευρη και καθολική  στήριξη σε όλους τους τομείς της λειτουργίας του.

 

Επισημαίνουμε τους σημαντικότερους:

 

–           Ουσιαστική χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών από την αύξηση

του προϋπολογισμού για την παιδεία.

–           Κατάργηση του ν. 4186/12, μη εφαρμογή του στην Α΄ Λυκείου.

–           Επαναφορά τομέων και ειδικοτήτων που καταργήθηκαν από τα ΕΠΑΛ και των εκπαιδευτικών που απολύθηκαν ή μετατάχθηκαν.

–           20 μαθητές στο τμήμα με ταυτόχρονη ανάπτυξη όλων των υποστηρικτικών δομών λειτουργίας (βιβλιοθήκη, εργαστήρια, ηλεκτρονική – διοικητική γραμματεία, κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, σχολικός φύλακας κ.α.)

–           Ολόπλευρη επιστημονική, οικονομική και εργασιακή στήριξη του εκπαιδευτικού με ουσιαστική επιμόρφωση, μισθό και σύνταξη για αξιοπρεπή ζωή και εργασιακές συνθήκες ασφάλειας, ώστε απρόσκοπτα να μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του.

–           Σύγχρονα ενιαία αναλυτικά προγράμματα, βιβλία και μεθόδους διδασκαλίας που θα εξασφαλίζουν την ενιαία πρόσβαση όλων των μαθητών στην επιστημονική γνώση με κριτικό τρόπο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του νέου ανθρώπου, σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα χωράει όλους τους μαθητές και όλη τη γνώση στα πλαίσια του ενιαίου 12χρονου δημόσιου σχολείου.

–           Δημοκρατική λειτουργία του σχολείου, που θα κατοχυρώνει κλίμα παιδαγωγικής ελευθερίας και ουσιαστικής συμμετοχής όλων στην εξέλιξη της σχολικής ζωής, με αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας του Συλλ. Διδασκόντων που είναι ο βασικός μοχλός όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και λειτουργίας του σχολείου.

–            Ένα τέτοιο σχολείο για να λειτουργήσει απαιτεί άμεσα την πρόσληψη χιλιάδων νέων συναδέλφων με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας και τον απαιτούμενο αριθμό προσλήψεων διοικητικού προσωπικού.

Επειδή είναι προφανές ότι ένα τέτοιο πλαίσιο λειτουργίας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την επιβαλλόμενη εκπαιδευτική πολιτική της απορρύθμισης του δημόσιου σχολείου και της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών χτυπώντας καίρια τα μορφωτικά δικαιώματα της νεολαίας.

Επειδή είναι προφανές ότι ο στόχος του μηχανισμού αυτοαξιολόγησης-αξιολόγησης είναι η νομιμοποίηση και η εφαρμογή της πολιτικής της κατηγοριοποίησης σχολείων και εκπαιδευτικών, της χειραγώγησης και του ανταγωνισμού των εκπαιδευτικών, της καθήλωσης – μείωσης μισθών και βαθμών και τελικά των απολύσεων.

Δηλώνουμε ότι με τη συσπείρωση και τον αγώνα μας θα αποτρέψουμε την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, θα κάνουμε πράξη το Δημόσιο σχολείο των κοινωνικών αναγκών και των οραμάτων μας.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή word … εδώ