Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα σχετικά με τα μαθήματα μέσα στο Πάσχα, τις αντιδράσεις, την κάλυψη των Πανελλαδικών εξετάσεων από ιδιωτική εταιρία κ.λπ. για το διάστημα 11-19/04/2014 … εδώ