ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 10ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 

«Ο ρόλος του Λυκείου και η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση» 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε να διοργανώσει το 10ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Ο ρόλος του Λυκείου και η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα Γιάννενα στην Αίθουσα ΛΙΘΑΡΊΤΣΙΑ (Πάρκο Λιθαρίτσια),  το τριήμερο 28, 29 & 30 Μαρτίου 2014.

Σε μια περίοδο που πραγματοποιούνται σοβαρές αρνητικές παρεμβάσεις και αλλαγές στο Λύκειο και την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΤΕΕ/Κ), όπως και στη διαδικασία πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κρίθηκε σκόπιμο να επικεντρωθεί το Εκπαιδευτικό Συνέδριο στα παραπάνω ώστε να αναδειχθούν και οι τεκμηριωμένες προτάσεις του κλάδου για τα θέματα αυτά. 

Το περιεχόμενο του συνεδρίου περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 

(α) Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές και η βαθμίδα του Λυκείου (συγκριτική προσέγγιση)

  • Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές. Η διεθνής εμπειρία (ΕΕ, ΟΟΣΑ κ.λπ.)
  • Οι επιπτώσεις των πολιτικών της λιτότητας και των μνημονίων στην εκπαίδευση (με έμφαση στη λυκειακή βαθμίδα). Η περίπτωση της Ελλάδας

(β) Η βαθμίδα του Λυκείου: η ελληνική εμπειρία

  • ? Η βαθμίδα του Λυκείου και η επιλεκτική λειτουργία στην ελληνική εκπαίδευση. Το νέο θεσμικό πλαίσιο.
  • ? Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση 

(γ) Οι προτάσεις της ΟΛΜΕ 

Δείτε την ανακοίνωση και αναλυτικά το Πρόγραμμα Εργασιών σε μορφή pdf … εδώ