Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα σχετικά με την απεργία, τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.λπ. για τις ακόλουθες ημερομηνίες: