ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ (27/2/14)

Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ καταγγέλλει την άδικη πειθαρχική δίωξη και τη θέση σε αυτοδίκαιη αργία της συναδέλφου Ευστρατίας Λιακοπούλου, Διευθύντριας του Γυ?νασίου Λεβιδίου.

Η συνάδελφος τέθηκε σε αργία από 21/1/2014 ενώ η σχετική απόφαση της επιδόθηκε 24/2/2014. Για έναν ολόκληρο ?ήνα δηλαδή η συνάδελφος παρουσιαζόταν κανονικά στο σχολείο και επιτελούσε όλα τα διδακτικά και εξωδιδακτικά της καθήκοντα, ενώ είχε τεθεί σε αργία, γεγονός το οποίο αγνοούσε.

Η συνάδελφος, παραπέ?πεται στο πειθαρχικό συ?βούλιο ?ε παραποιη?ένο το δικαίω?α της απολογίας και το δικαίω?α υπεράπισης από δικηγόρο. Η διοίκηση, προκει?ένου να στοιχειοθετήσει εις βάρος της αδική?ατα, διέταξε ΕΔΕ ?ετά την άσκηση πειθαρχικής δίωξης και την απολογία της και δεν σεβάστηκε το αίτη?α εξαίρεσης της ερευνήτριας, που υποβλήθηκε από τη συνάδελφο. Κατά την εξέταση της συναδέλφου στην Ε.Δ.Ε., της αρνήθηκαν τη δυνατότητα να εξεταστεί ?ε δικηγόρο, όπως επιβάλλουν οι κεί?ενες διατάξεις. Με ?όνη την παραπο?πή της, η συνάδελφος τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία, χωρίς να υπάρχει καταδικαστική απόφαση εις βάρος της.

Υπερασπιζό?αστε το Σύνταγ?α που απαιτεί: Κα?ία ποινή χωρίς πειθαρχική απόφαση. Με το νέο πειθαρχικό δίκαιο το τεκ?ήριο της αθωότητας καταργείται και η «αυτοδίκαιη» αργία, ?αζί ?ε την όποια διοικητική αυθαιρεσία, επικρέ?εται ως απειλή εναντίον κάθε συναδέλφου. Στο πλαίσιο αυτό εί?αστε όλοι δυνητικά ένοχοι και το δη?όσιο σχολείο απειλείται να ?ετατραπεί σε χώρο φόβου και υποταγής.

  • Καταγγέλλου?ε τον ανησυχητικά ?εγάλο αριθ?ό πειθαρχικών υποθέσεων που παρατηρείται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίες διαταράσσουν την εκπαιδευτική ζωή και δη?ιουργούν αρνητικό κλί?α στα σχολεία.
  • Υπερασπιζό?αστε την τήρηση της διαδικαστικής νο?ι?ότητας, που πάντα ήταν και πρέπει να είναι δικλίδα ασφαλείας, πολύ περισσότερο σή?ερα, που οι δημόσιοι υπάλληλοι στο σύνολό τους δέχονται σκληρή και άδικη επίθεση.
  • Δηλώνου?ε τη συ?παράστασή ?ας στη διωκό?ενη συνάδελφο.
  • Ζητά?ε την αποκατάσταση της νο?ι?ότητας στην πειθαρχική διαδικασία, το σεβασ?ό του δικαιώ?ατος στην απολογία και στην υπεράσπιση από δικηγόρο.
  • Ζητά?ε την ά?εση ανάκληση της αυτοδίκαιης αργίας, την επιστροφή της συναδέλφου στο σχολείο και την παύση κάθε πειθαρχικής της δίωξης.

Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf … εδώ