Προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια

ΘΕΜΑ: Συνάντηση με το ΔΣ της ΟΛΜΕ για το επείγον και σοβαρού ζητήματος της διαθεσιμότητας και των απολύσεων εκπαιδευτικών

 

Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,

 

Όπως γνωρίζετε, με το άρθρ. 82 του ν.4172/2013 τέθηκαν σε διαθεσιμότητα 1.845 εκπαιδευτικοί της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης διαλύοντας παράλληλα εκπαιδευτικές δομές του δημόσιου σχολείου που έχουν εξαιρετική προσφορά στην εκπαίδευση και σημαντικό μαθητικό δυναμικό.

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μέχρι σήμερα δεν έχουν τοποθετηθεί σε άλλες θέσεις, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει σχετικές προκηρύξεις. Οι θέσεις όμως που έχουν προκηρυχθεί δεν καλύπτουν το σύνολο των εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, παρά το γεγονός πως υφίστανται οι σχετικές ανάγκες. Σε αυτό συνηγορεί και η ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων στις εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα, οι μαθητές των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ έχασαν τους καθηγητές τους. Στα περισσότερο σχολεία δεν έκαναν μάθημα ακόμα και σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για πολλούς μήνες την τρέχουσα σχολική χρονιά. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν σχολεία που έχουν κενά εκπαιδευτικών.

Κύριε Πρόεδρε,

 

            Βρισκόμαστε λίγες μόνο ημέρες πριν τη λήξη της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών. Στις 22 Μαρτίου 2014, το Ελληνικό Κράτος προχωρά στην απόλυση μονίμων εκπαιδευτικών για πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ζητά συνάντηση μαζί σας για την επίλυση του κορυφαίου αυτού ζητήματος.

Μπορείτε να δείτε σε μορφή pdf: