Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα σχετικά με τις διαθεσιμότητες, τις απολύσεις, τη συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ με τον Υπ.Παιδείας κ.λπ. … εδώ