Από τη διεθνή εκπαιδευτική ιστοσελίδα Teachers Solidarity: http://www.teachersolidarity.com/blog/greek-teachers-strike-today

Επιστολή διαμαρτυρίας στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Παιδείας και στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης ενάντια στις απολύσεις Ελλήνων Εκπαιδευτικών … εδώ