Φωτογραφίες από τη σημερινή παρέμβαση στο 2ο ΠΠΣ ΓΕΛ Αθήνας που ματαίωσε το Σεμινάριο των Σχολικών Συμβούλων για την αξιολόγηση στην Αθήνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία από την παρέμβαση στην Κρήτη