ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ 2ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ, 

            Από καταγγελίες εκπαιδευτικών διαπιστώνουμε ότι τα ΑΠΥΣΔΕ ακολουθούν διαφορετικές τακτικές στο θέμα της απόδοσης 2ης ειδικότητας.

Ζητάμε να δοθεί ενιαία κατεύθυνση για την αναγνώριση 2ης ειδικότητας σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν τα αντίστοιχα πτυχία. Να μην εξαιρούνται από αυτή τη διαδικασία οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα όπως πράττουν ορισμένα ΑΠΥΣΔΕ.

 Κατεβάστε τη σχετική Ανακοίνωση σε μορφή pdf … εδώ