ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, όπως ήδη σας έχει ενημερώσει τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει νέα ομαδική αίτηση ακύρωσης με το γραφείο του κ. Χρυσόγονου,  για τη νέα διαπιστωτική πράξη διαθεσιμότητας εκπαιδευτικών που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας (30-10-13).

Στην αίτηση αυτή θα συμπεριληφθούν και οι 1992 εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με τη νέα υπουργική Απόφαση.

Όσοι εκπαιδευτικοί ήταν και στην προηγούμενη αίτηση ακύρωσης της ΟΛΜΕ δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι.

            Όσοι εκπαιδευτικοί δεν είχαν συμμετάσχει στην πρώτη αίτηση ακύρωσης  της ΟΛΜΕ και επιθυμούν να ενταχθούν στη δεύτερη αίτηση, θα πρέπει να υπογράψουν και να στείλουν συμβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης στους δικηγόρους της ΟΛΜΕ (σε συνεννόηση με τις τοπικές ΕΛΜΕ για να είναι ομαδικές και να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και να σταλεί το συντομότερο δυνατόν στη Δικηγορική Εταιρεία  “Ευθυδικία Α.Ε.Δ.Ε.  ”  Διεύθυνση:  Πλατεία Δημοκρατίας 1, ΤΚ  54629,  Θεσσαλονίκη).

  Για την καλύτερη οργάνωση της προσφυγής για τις διαθεσιμότητες, οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που είναι στην ΑΤΤΙΚΗ, μπορούν να πηγαίνουν για τη σχετική υπογραφή του Πληρεξουσίου στον συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Γουβέλη Γιάννη (Δ/νση γραφείου: Μαυρομιχάλη 11, 5ος όροφος, τηλ.: 210 3620476, 3601094) και ώρες 9 ? 12.30, μέχρι 30-11-13.

Τα έξοδα του πληρεξουσίου θα καλυφθούν από την ΟΛΜΕ.

Κατεβάστε τη σχετική Ανακοίνωση σε μορφή pdf … εδώ

Σχέδιο Ειδικού Πληρεξουσίου 

Ενημερωτικό σημείωμα περί προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου