Υλικό από τη Συνέντευξη Τύπου που δόθηκε σήμερα στα γραφεία της Ομοσπονδίας: