ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) ενδιαφέρεται για την έναρξη συνεργασίας με ειδικούς έμμισθους εξωτερικούς συνεργάτες, Νομικούς:

α) με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό των εκπαιδευτικών του Δημοσίου και

β) με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στα εργασιακά των εκπαιδευτικών του δημοσίου και το δημόσιο δίκαιο.

 

Αιτήσεις και βιογραφικά να στέλνονται στο mail της ΟΛΜΕ: olme@otenet.gr, μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013.

Κατεβάστε τη σχετική Προκήρυξη σε μορφή pdf … εδώ