Ανοιχτή Συζήτηση με θέμα: Μαύρο στην ΕΡΤ – Μαύρο στην Εκπαίδευση