Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ακόλουθο υλικό από τη Συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στα Γραφεία της ΟΛΜΕ στις 15.07.2013: