Μπορείτε να δείτε τα σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με τις αντιδράσεις της ΟΛΜΕ στις απολύσεις, διαθεσιμότητες, μετατάξεις και τις επιπτώσεις στην παιδεία … εδώ