Μπορείτε να δείτε τα χτεσινά και τα σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα-κινητικότητα και απολύσεις εκπαιδευτικών που ετοιμάζει η κυβέρνηση … εδώ