Στο 16ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013, ψήφισαν 437 αντιπρόσωποι (στο 15ο Συνέδριο είχαν ψηφίσει 424 αντιπρόσωποι)

Από την ψηφοφορία έλαβαν οι παρατάξεις έλαβαν (σε παρένθεση είναι οι ψήφοι που είχαν λάβει στο 15ο Συνέδριο):

ΣΥΝΕΚ  126 (80)

ΔΑΚΕ 103 (120)

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 75 (51)

ΠΑΜΕ 71 (59)

ΠΑΣΚ 44 (107)

ΑΝΩΣΗ 11 (-)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 3 (2)

ΛΑΡΙΣΑ 2

ΛΕΥΚΑ 2

Δείτε αναλυτικά τις έδρες και τα ποσοστά των διαφορών σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο … εδώ