Μπορείτε να δείτε τα σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με τις αντιδράσεις της ΟΛΜΕ για την διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών κ.λπ. … εδώ