Αθήνα, 25/6/13

ΠΡΟΣ:

τον Γεν. Γραμματέα του Υπ. Παιδείας

κ. Α.Κυριαζή

κοιν.: ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ

ΘΕΜΑ: Ετήσια έκθεση Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ

Κύριε Γεν. Γραμματέα,

Σε σχέση με την ετήσια έκθεση του ΕΠΕΔΒΜ για το 2012, η ΟΛΜΕ διατηρεί τη σοβαρή διαφωνία της για το σύνολο των στόχων του προγράμματος όπως αυτή έχει εκφραστεί επανειλημμένα προφορικά και γραπτά.

Το αίτημά μας για τη συνολική αναδιάρθρωση του Προγράμματος αυτού και τη διάθεση όλων αυτών των κονδυλίων για τις πραγματικές ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης και μόνο (ούτε ένα ευρώ για διαφήμιση, γκάλοπ, επαναλαμβανόμενες αποτυπώσεις και αξιολογήσεις χωρίς νόημα, ταξίδια στελεχών κ.λπ.) παραμένει ισχυρό και δεν έχει ικανοποιηθεί.

Σημειώνουμε ιδιαίτερα, την κατάρρευση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, την ανυπαρξία σχεδιασμού και οικονομικής στήριξης προγράμματος ετήσιας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και τη μη διάθεση κονδυλίων για την υποστήριξη των μαθητών με προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και ΠΔΣ, ιδιαίτερα για την ανακούφιση των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών που πλήττονται βάναυσα από την πολιτική των μνημονίων.

Να σημειώσουμε την έντονη διαφωνία μας για την συνολική μείωση των δαπανών για την εκπαίδευση που προβλεπόταν από το πρόγραμμα από 2,058 δισ. ? σε 1,694 δισ. ? (μείωση κατά 18% περίπου), με πρόσχημα την αναδιάταξη των ποσοστών ευρωπαϊκής και εθνικής συμμετοχής (από 68% – 32% σε 85% – 15% αντίστοιχα) η οποία μάλιστα παρουσιάστηκε και ως μεγάλη επιτυχία από την κυβέρνηση. Αυτό όμως στην πράξη σημαίνει περαιτέρω μείωση των κρατικών δαπανών για την παιδεία από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του προϋπολογισμού.

Καταψηφίζουμε συνολικά τον απολογισμό για το 2012 του προγράμματος και ζητάμε τον συνολικό ανασχεδιασμό των κονδυλίων του ΕΠΔΜΒ (ΕΣΠΑ) και την υιοθέτηση των προτάσεων της Ομοσπονδίας μας, όπως αναλυτικά τις έχουμε καταθέσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Ο Γεν. Γραμματέας ΔΣ της ΟΛΜΕ και Εκπρ/πος του στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠΕΔΒΜ

Θεμιστοκλής Κοτσιφάκης