Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα σχετικά με τις πανελλαδικές, την επιστράτευση, τις αντιδράσεις της ΟΛΜΕ κ.λπ. για το διάστημα 06-08/06/13 … εδώ