ΠΡΟΣ: τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ                            

             Σας στέλνουμε σχέδιο ψηφίσματος για την επιστράτευση προκειμένου να το διακινήσετε σε συλλόγους, σωματεία, νομαρχιακά τμήματα, τοπική αυτοδιοίκηση, ενώσεις γονέων και όπου αλλού κρίνετε.

             Τα ψηφίσματα που θα συγκεντρώσετε θα πρέπει να σταλούν στην ΟΛΜΕ ηλεκτρονικά (olme@otenet.gr) ή με fax (210 33 11 338), μέχρι την Πέμπτη 6/6/2013, προκειμένου να κατατεθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 7/6 όπου εκδικάζεται η προσφυγή της ΟΛΜΕ για την επιστράτευση.

Κατεβάστε την ανακοίνωση και σχέδιο ψηφίσματος … εδώ