Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις και την επιστράτευση στις 31-05-13 … εδώ και για το διάστημα 01/02-06-13 … εδώ