Μπορείτε να δείτε τα σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις και την αναστολή της απεργίας … εδώ