Μπορείτε να δείτε δημοσιεύματα σχετικά με την απεργία και την επικείμενη επιστράτευση των καθηγητών … εδώ