Μπορείτε να δείτε τα σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με τις κινητοποιήσεις των καθηγητών μέσα στις εξετάσεις … εδώ