Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα σχετικά με το ωράριο, το ενδεχόμενο απεργίας στις πανελλαδικές εξετάσεις κ.λπ. … εδώ