ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

            Συνάδελφοι / – ισσες,

            Σύμφωνα με το άρθρο 10 της εγκυκλίου για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 16ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας:

            «Οι αναπληρωτές, οι ΑΜΩ και οι ωρομίσθιοι έχουν πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα («εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι») στις εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΟΛΜΕ».  

            Επιπλέον στα παραπάνω διευκρινίζουμε ότι, για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 16ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ, δικαίωμα ψήφου έχουν και  οι εκπαιδευτικοί της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Κατεβάστε το Διευκρινιστικό Σημείωμα σε μορφή pdf … εδώ