Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα σχετικά με την αντίδραση της ΟΛΜΕ για τις αποσπάσεις, τα κονδύλια ΕΣΠΑ κ.λπ. … εδώ