Όχι στις νέες ρυθμίσεις για τις αποσπάσεις

Καταδικάζουμε την νέα διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο ν. 4145/13. Συγκεκριμένα στο άρθρο 9 και στο άρθρο 27 του νόμου υπάρχει διάταξη με την οποία, μπορεί να αποσπά ο Υπουργός εκπαιδευτικούς σε δύο νέους οργανισμούς, τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΙΝΔΒΜ μέχρι 9 χρόνια (3 τριετίες) και αυτοί οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης!!

Με αυτές τις διατάξεις επανερχόμαστε στην πελατειακή λογική των αποσπάσεων (η οποία φοβόμαστε πως σιγά-σιγά θα επεκταθεί και σε άλλες αποσπάσεις). Κάποιοι συνάδελφοι θα έχουν λάβει την απόσπαση στον ΕΟΠΠΕΠ ή το ΙΝΔΒΜ  στην Αθήνα και θα «απολαμβάνουν των μορίων ακριτικών ή νησιωτικών περιοχών!

Απαιτούμε να καταργηθεί αμέσως αυτή η διάταξη.

Κατεβάστε τη σχετική ανακοίνωση σε μορφή pdf … εδώ