ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ

(ΤΥΝΗΣΙΑ ΜΑΡΤΗΣ 2013)

Πραγματοποιήθηκε από 26 ? 30/3/2013 στην Τυνησία στο Παν/μιο El Manar το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ. Την ΟΛΜΕ εκπροσώπησε ο Ειδ. Γραμματέας του Δ.Σ. Μιχάλης Βασιλειάδης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τι είναι το Παγκόσμιο Κοιν. Φόρουμ:

Το Παγκ. Κοιν. Φόρουμ είναι ένας ελεύθερος χώρος έκφρασης των κοιν. κινημάτων, των συνδικάτων, των δικτύων, των ΜΚΟ και άλλων οργανώσεων πολιτών που αντιτίθενται στο νεοφιλελευθερισμό και στην παγκόσμια επικυριαρχία του κεφαλαίου και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ιμπεριαλισμού. Η συνάντηση αυτή γίνεται κάθε δύο χρόνια προκειμένου οι συμμετέχοντες να βρεθούν για να συζητήσουν τις ιδέες τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και εν τέλει να αποφασίσουν τρόπους αποτελεσματικής δράσης. Από την 1η φορά που έγινε αυτή η συνάντηση το 2001, πήρε μια μονιμότερη μορφή παγκόσμιας διαδικασίας, η οποία αναζητεί εναλλακτικές απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Παγκ. Κοιν. Φόρουμ, συγκαταλέγονται ο πλουρασμισμός και η διαφορετικότητα, ο μη έλεγχός του και η μη υπαγωγή του σε κυβερνητικούς ή άλλους μηχανισμούς εποπτείας. Λειτουργεί στην κατεύθυνση ενός αποκεντρωμένου συντονισμού των δικτύων και των οργανώσεων που συμμετέχουν σε αυτό στο πλαίσιο της διακεκριμένης δράσης στα ζητήματα οικοδόμησης ενός άλλο κόσμου, σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, χωρίς να έχει την πρόθεση να αποτελέσει μέρος της παγκόσμιας κοινωνικής τάξης.

 

Η συμμετοχή της ΟΛΜΕ στο Παγκ. Κοινωνικό Φόρουμ της Τυνησίας

Η ΟΛΜΕ συμμετέχοντας με τον Ειδ. Γραμματέα της Μιχ. Βασιλειάδη στο φετινό φόρουμ συνδιοργάνωσε 2 σεμινάρια από κοινού με την GEW (Γερμανοί εκπαιδευτικοί), την SNES FSU (Γάλλοι εκπαιδευτικοί), τη FENPROF (Πορτογάλοι εκπαιδευτικοί), την Egitim Sen (Τούρκοι εκπαιδευτικοί) και την KESK (Ένωση Δημ. Υπαλλήλων της Τουρκίας). Παράλληλα, συμμετείχε στη Συγκέντρωση των Γυναικών του Κόσμου που κάλεσαν την 1η μέρα οι Γυναίκες της Τυνησίας και στην μεγάλη πορεία που ακολούθησε στο κέντρο της Τύνιδας και σε δύο άλλα σεμινάρια που αφορούσαν στην κλιματική αλλαγή και στη διαχείριση των φυσικών πόρων (νερό και αέριο).

Κατεβάστε την αναφορά σε μορφή pdf και διαβάστε περισσότερα … εδώ