ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Οι δράσεις της πρόληψης και της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στη σχολική κοινότητα είναι θεμελιακό ζήτημα για μια ισορροπημένη και υγιή ανάπτυξη των νέων ανθρώπων.

Οι δράσεις αυτές πρέπει να είναι ενταγμένες στην εκπαιδευτική διαδικασία, να γίνονται σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο και να μετέχουν όλες οι μαθήτριες και όλοι οι μαθητές. Να είναι επιστημονικά στοχευμένες, προγραμματισμένες, συστηματικές και να βασίζονται στις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής.

Η πρόληψη και η προαγωγή της υγείας δεν επιτυγχάνεται με διανομή DVD, με  κηρύγματα, με συμβουλές και αποσπασματικές δράσεις «επιστημονικών εταιριών» ή «χορηγών». Πρέπει να γίνεται με την αξιοποίηση του ίδιου του δυναμικού των εκπαιδευτικών  και άλλων ειδικών δομών του ΥΠΕΠΘ όπως οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων, τα ΚΕΔΔΥ. Ταυτόχρονα όμως να στηρίζεται και στη σύνδεση και τη συνεργασία του σχολείου με εξειδικευμένες δημόσιες δομές όπως είναι τα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, τα Ιατροψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα, τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας κ.α.

Το τελευταίο διάστημα, με αφορμή την κορύφωση της οικονομικής κρίσης η οποία μετατρέπεται  σε  κοινωνική, οικογενειακή και ατομική, έχουμε διόγκωση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στα παιδιά και τους εφήβους.

Το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της πολιτικής των περικοπών έχει υποβαθμίσει και αποδυναμώσει αυτές τις δομές, ενώ οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες δεν έχουν καμία στήριξη για την αντιμετώπιση διαφόρων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, που εμφανίζονται στη σχολική κοινότητα.

Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ «Education at a Glance 2009» η αναλογία επιστημονικού προσωπικού (ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, κ.α.) -για τη στήριξη των σχολικών μονάδων-  ανά χίλιους μαθητές είναι 5,0 μ.ο. χώρες του ΟΟΣΑ και 5,2 μ.ο. χώρες της Ε.Ε. /19, ενώ για την Ελλάδα δεν αναφέρονται στοιχεία διότι προφανώς δεν υπάρχουν.

Τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας στα 15 χρόνια λειτουργίας τους έχουν συνεργαστεί με τη σχολική κοινότητα εκπαιδεύοντας εκπαιδευτικούς σε θέματα προαγωγής ψυχικής υγείας, υλοποιώντας  σεμινάρια και εργαστήρια για γονείς και πραγματοποιώντας δράσεις για παιδιά και εφήβους.

Επειδή θεωρούμε απαραίτητη τη συνέχιση και την ενδυνάμωση αυτής της συνεργασίας με τη σχολική κοινότητα, στηρίζουμε το αίτημα των εργαζομένων στα Κέντρά Πρόληψης για να αποσταλεί διευκρινιστική εγκύκλιος της Υπουργικής Απόφασης (162071/Γ7,2010) που καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Κέντρων Πρόληψης, καθώς και του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Υπουργείων Υγείας και Παιδείας (1.11.2011), που:

  • Να αποσαφηνίζει ποιοι είναι οι φορείς που επιτρέπεται να υλοποιούν δράσεις  στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές.
  • Να αποσαφηνίζει ότι οι παρεμβάσεις των Κέντρων Πρόληψης αφορούν θέματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.
  • Να δίνεται, τουλάχιστον μία φορά στην εκπαιδευτική του θητεία, σε κάθε εκπαιδευτικό έγκριση συμμετοχής του στις επιμορφώσεις των Κέντρων Πρόληψης.
  • Να συμπεριληφθούν τα Κέντρα Πρόληψης στα μέτρα για το σχολικό εκφοβισμό.

Τέλος, υποστηρίζουμε τα αιτήματα του Σωματείου των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης και Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών για:

Άμεση καταβολή όλων των οφειλών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην λειτουργία των Κέντρων.

– Άμεση έναρξη της διαδικασίας ανανέωσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων, της ΚΕΔΕ και του ΟΚΑΝΑ.

Αποκλειστικά δημόσιες, καθολικές και δωρεάν υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

Κατεβάστε τη σχετική ανακοίνωση σε μορφή pdf … εδώ