ΨΗΦΙΣΜΑ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Αφορά στην «Ένταξη όλων των μαθητών» στο διαλυμένο ελληνικό σχολείο..)

Στις 30.01.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4115/2013 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Το άρθρο 39 του νόμου προβλέπει τη μετατροπή των Ειδικών Σχολείων σε Κέντρα Υποστήριξης, τα οποία θα εξυπηρετούν μια ενότητα σχολικών μονάδων, όλων των βαθμίδων, η οποία θα ονομάζεται Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και θα δημιουργείται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή.

Επιπλέον, προβλέπει σε κάθε σχολείο γενικής παιδείας τη δημιουργία μιας Διαγνωστικής Επιτροπής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ), η οποία θα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και την υποστήριξη των μαθητών του σχολείου.

Το παρακάτω απόσπασμα αρκεί για να καταλάβουμε «που το πάει» το Υπουργείο Παιδείας:

«Σήμερα ωστόσο, η Ειδική Αγωγή διεθνώς δεν ορίζεται πλέον ως ένα διαφοροποιημένο σχολείο και συνεπώς διαφοροποιημένο πρόγραμμα σπουδών, αλλά σαν επιπρόσθετες ειδικές υπηρεσίες, τόσο παιδαγωγικές, όσο και σχολικές ψυχολογικές υπηρεσίες υποστήριξης του κοινού συμβατικού σχολείου για συμπερίληψη όλων των μαθητών και υπηρεσίες αντιμετώπισης των εμποδίων εκπαίδευσης και υποστήριξης των μαθητών αυτών, αλλά και των οικογενειών τους.»

Ο νόμος αυτός βρίσκει τα σχολεία της γενικής και ειδικής εκπαίδευσης υποστελεχωμένα όσο ποτέ άλλοτε και με σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης.

Οι θεσμοί που προβλέπονταν από προηγούμενους νόμους, όπως η αξιολόγηση μέσω των ΚΕΔΔΥ, η παράλληλη στήριξη, τα τμήματα ένταξης, η διδασκαλία κατ? οίκον, η μεταφορά των μαθητών, η επαγγελματική κατάρτιση και η παροχή ειδικών θεραπειών στα πλαίσια του σχολείου, έχουν συρρικνωθεί τρομακτικά λόγω των περικοπών σε προσλήψεις και χρηματοδότηση. Τα ειδικά σχολεία και τα ΚΕΔΔΥ λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά με αναπληρωτές. Η παράλληλη στήριξη διεκπεραιώνεται μέσω ΕΣΠΑ με προγράμματα τα οποία μπορούν να ανακληθούν οποιαδήποτε στιγμή, όπως έγινε κατά το σχολικό έτος 2011-2012 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Με άλλα λόγια, το υπουργείο, χωρίς να εξασφαλίζει στοιχειωδώς τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που υπάρχουν ήδη, διαλύει ολοκληρωτικά τους θεσμούς της ειδικής εκπαίδευσης και εισηγείται τη λειτουργία ενός δήθεν καινούριου ενταξιακού «Σχολείου για όλους», το οποίο για να λειτουργήσει χρειάζεται χρηματοδότηση, προσωπικό και προσλήψεις πολλαπλάσια των σημερινών.

Διαβάστε περισσότερα … εδώ