Σχετικά με το «πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας»

Το «πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας» [που υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής και Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΑΙΠΘΑ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ], αφορά στην πραγματοποίηση μαθητείας 6 μηνών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, από απόφοιτους Τεχνικής εκπαίδευσης των τελευταίων 2-3 χρόνων.

Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης μαθητείας, οι νέοι και οι νέες θα απασχολούνται 5 ημέρες την εβδομάδα, με 6ωρη απασχόληση, ενώ δε θα παίρνουν μισθό, αλλά 300 ευρώ το μήνα με τη μορφή «υποτροφίας»[!]. Οι εργοδότες απαλλάσσονται και από το ασφάλιστρο, αφού το υπουργείο θα ασφαλίζει τους μαθητευόμενους μόνο για την περίπτωση «ατυχήματος»!

Δεν είναι τυχαίο που η «εκκίνηση» του προγράμματος συμπίπτει με τη συζήτηση γύρω από την περαιτέρω μείωση του κατώτερου μισθού και τις απαιτήσεις των εργοδοτών για κατάργηση κάθε δέσμευσης ως προς το κατώτερο όριό του.

Το Υπουργείο Παιδείας, λοιπόν,  αναθέτει στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ να αναλάβουν όλο το έργο της παραλαβής και εξέτασης των δικαιολογητικών, της ενημέρωσης των αποφοίτων, της παραλαβής των φύλλων διακοπής της μαθητείας, της ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος, της τήρηση των σχετικών αρχείων και της αποστολής των εγγράφων και των δικαιολογητικών στην ειδική Υπηρεσία και στο ΥΠΑΙΘΠΑ!

–          Μετατρέπει, δηλαδή, τα ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας.

Καταγγέλλουμε το Υπουργείο Παιδείας γιατί  μέσα από το πρόγραμμα μαθητείας:

–    Νομιμοποιεί την ανασφάλιστη εργασία

–    Με την «υποτροφία» των 300 ευρώ φέρνει πιο κοντά τη νέα  μείωση του κατώτατου μισθού, ειδικά για τους νέους.

Θεωρούμε αδιανόητο να ζητείται από τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ να αναλάβουν το έργο της διεκπεραίωσης του  εν λόγω προγράμματος, ενώ παράλληλα κατάργησε εδώ και δύο χρόνια τα ΓΡΑΣΥ για να «εξοικονομήσει» εκπαιδευτικούς, θεσμός που θα μπορούσε να αναλάβει αυτό το ρόλο.

Παράλληλα  είναι απαράδεκτο οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ να μην έχουν, μετά από 15 ή και περισσότερα χρόνια από την ίδρυση  των περισσότερων ειδικοτήτων (ΤΕΕ-ΤΕΛ-ΤΕΣ), κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Ως συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών απαιτούμε τη δημιουργία του θεσμού της πρακτικής άσκησης για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ με εργασιακούς όμως όρους και συνθήκες που δεν θα παραπέμπουν στον μεσαίωνα και θα «καταρτίζουν» τους νέους και τις νέες στη σύγχρονη δουλεία. Με μισθό ίσο με αυτό του ανειδίκευτου εργάτη και τις ασφαλιστικές εισφορές και δικαιώματα που αντιστοιχούν σε αυτόν.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο … εδώ