ΠΡΟΣ: τον Υπ. Παιδείας, κ. Κων. Αρβανιτόπουλο

                  τον Υφυπ. Παιδείας, κ. Θεόδ. Παπαθεοδώρου

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ)

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Επανερχόμαστε για μια ακόμη φορά στο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, επισημαίνοντας πως για αρκετές από τις υπάρχουσες ειδικότητες αυτά δεν υφίστανται.

Συγκεκριμένα:

  1. Στο 50% περίπου των ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα για τους απόφοιτους παρότι έχουν περάσει πάνω από 15 χρόνια από την θεσμοθέτηση αρκετών από αυτές τις ειδικότητες μιας και υφίστανται από τα ΤΕΕ του ν.2640/98. Απαιτείται να εκδοθούν αμέσως τα σχετικά ΠΔ.
  2. Σε αρκετές ειδικότητες τα νομοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα αναφέρονται σε νομοθεσία πολλών δεκαετιών πριν και απαιτείται εκσυγχρονισμός τους.
  3. Στην ειδικότητα «Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και συντηρητών κεντρικής θέρμανσης» των ΕΠΑΣ, τα πρόσφατα εκδοθέντα επαγγελματικά δικαιώματα  (ΠΔ 112/17-10-12) δεν ανταποκρίνονται στο δεύτερο σκέλος της ειδικότητας τους, παρά το γεγονός πως διδάσκονται επαρκώς τα σχετικά μαθήματα. Απαιτείται συμπληρωματικό ΠΔ που να τους αποδίδει και τα επαγγ. δικαιώματα των συντηρητών κεντρικής θέρμανσης.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf … εδώ