Ανακοίνωση για τα ερωτηματολόγια των σχολείων που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι μέσα σε 2 μέρες, μέχρι την Τετάρτη 13 Μαρτίου, πρέπει να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο που στάλθηκε στα σχολεία που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών, στα πλαίσια έρευνας πεδίου για το Νέο Σχολείο. Η αξιολόγηση έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε., η οποία θα αμειφτεί αδρά από τους πόρους του ΕΣΠΑ.

Οι οδηγίες ορίζουν ότι η συμπλήρωση θα γίνει από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, έναν εκπρόσωπο του συλλόγου διδασκόντων και έναν εκπρόσωπο από το σύλλογο γονέων. Με ποια διαδικασία θα επιλεχθούν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς που θα συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια και ποιος ελέγχει ότι αυτοί είναι «εκπρόσωποι»;

Η λογική που κρύβεται πίσω από τα ερωτηματολόγια υποτιμά τη νοημοσύνη όλων μας, εκπαιδευτικών και γονιών. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε σε υπεύθυνους προγραμμάτων και ιδιωτικές εταιρείες να «κρίνουν» και να «αξιολογούν» το εκπαιδευτικό μας έργο.

Δεν εμβαθύνουν, δεν αναλύουν και δεν έχουν πολλές απαιτήσεις, γιατί ο στόχος τους δεν είναι η ουσιαστική βελτίωση των σχολείων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θέλουν να νομιμοποιήσουν με τη σφραγίδα εκπαιδευτικών και γονιών την αντιδραστική αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών, που βρίσκεται προ των πυλών για όλα τα σχολεία.

Από πουθενά δεν προκύπτει ότι είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Ως εκ τούτου, καλούμε διευθυντές, συλλόγους διδασκόντων και συλλόγους γονέων, να αρνηθούν να υπογράφουν προειλημμένες αποφάσεις, σε βάρος μάλιστα, των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών. Τους καλούμε να μη συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια.

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε μορφή pdf … εδώ