Μπορείτε να δείτε την ψηφοφορία αποφάσεων της ΓΣ Προέδρων ΕΛΜΕ (23-02-13) … εδώ