ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΩΣ «ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ»

Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι αποδοχές όσων εκπαιδευτικών λάμβαναν εκπαιδευτική άδεια εξωτερικού μέχρι και το σχολικό έτος 2011 -2012 προσαυξάνονταν κατά ποσοστό 100% του βασικού μισθού. Οι εκπαιδευτικοί της κατηγορίας αυτής είχαν να αντιμετωπίσουν σωρεία οικονομικών επιβαρύνσεων λόγω των σπουδών τους και της διαμονής τους στο εξωτερικό (πληρωμή διδάκτρων, εξόδων εγκατάστασης, υψηλού κόστους διαβίωση και  λοιπές  επιπρόσθετες ανάγκες).

Οι επιπρόσθετες αυτές αποδοχές  δεν χαρακτηρίζονται ως «επιμίσθιο αλλοδαπής» (ή αλλιώς «επιμίσθιο εξωτερικού», όπως αναφέρεται  σε άλλα οικονομικά έγγραφα), προκειμένου να τύχουν των ευεργετικών φορολογικών διατάξεων του Νόμου που αφορά το «επιμίσθιο αλλοδαπής». Θεωρούνται ως εισόδημα με αποτέλεσμα να προστίθεται στο τακτικό μισθό και έτσι να φορολογείται υπέρμετρα  με τις υψηλές κλίμακες φορολόγησης.

Ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών,  να χαρακτηρίσει τις επιπρόσθετες αυτές αποδοχές ως «επιμίσθιο αλλοδαπής», προκειμένου το επιμίσθιο αυτό να τύχει των ευεργετικών φορολογικών διατάξεων, που ισχύουν και για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό.

Κατεβάστε τη σχετική ανακοίνωση σε μορφή pdf … εδώ