ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα ? ανακοινώσεις σχετικά με «έξτρα αμοιβές συνδικαλιστών», το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. δηλώνει ότι σύμφωνα με το καταστατικό της Ο.Λ.Μ.Ε. άρθρο 19:

«1. Τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν έξοδα κίνησης και παράστασης που καθορίζονται από το Δ.Σ. με ειδική απόφαση που ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η απαιτούμενη πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισμό και εγκρίνεται από τη Γεν. Συνέλευση ή το Συνέδριο.

2. Τα τακτικά από επαρχίες μέλη του Δ.Σ. παίρνουν επιπλέον έξοδα στέγασης, μετακίνησης και εγκατάστασης που καθορίζονται και εγκρίνονται όπως και τα έξοδα κίνησης και παράστασης.

3. Ο ταμίας επιπλέον δικαιούται για διαχειριστικά λάθη το 1/200 του ποσού των καθαρών συνδρομών των δύο ταμείων (Τακτικού και Τ.Α.) χωρίς να υπολογίζεται το ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

4. Καμιά άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν παίρνει μέλος του Δ.Σ. για απασχόληση ή εργασία του στην ΟΛΜΕ και για την ΟΛΜΕ και ούτε επιτρέπεται να συνάπτει με την ΟΛΜΕ οποιαδήποτε σύμβαση, με την οποία μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να πάρει οποιαδήποτε αμοιβή».

Η καταστατική πρόβλεψη του άρθρου 19 παράγραφος 2, που στόχο έχει τη διευκόλυνση των προερχόμενων από επαρχία μελών στην άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων, τηρείται απαρέγκλιτα για όλα τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας από την ίδρυσή της.

Τα τελευταία χρόνια ποτέ ταμίας δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος του διαχειριστικού λάθους.

Άλλες ερμηνείες και προεκτάσεις στα παραπάνω δεν μπορεί παρά να βλάπτουν και να προκαλούν σύγχυση ειδικά σε μια περίοδο που στοχοποιείται συνολικά το συνδικαλιστικό κίνημα  και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα.

Σήμερα, σε μια εξαιρετικά δύσκολη πολιτική ? συνδικαλιστική συγκυρία επιβάλλεται ο κλάδος να είναι ενωμένος έτσι ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε την επίθεση που δεχόμαστε ως εργαζόμενοι.

Κατεβάστε τη σχετική διευκρίνηση-ανακοίνωση σε μορφή pdf … εδώ