FECCOO, FENPROF, FLC-CGIL, GEW, OLME, SNES-FSU

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Οι ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές ενώσεις της εκπαίδευσης καταδικάζουν τις δραστικές περικοπές στον τομέα της εκπαίδευσης που επιβλήθηκαν από την Τρόικα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ΔΝΤ) στις χώρες που υπόκεινται στο πλαίσιο των προγραμμάτων προσαρμογής. Με την αιτιολογία της επιβολής της δημοσιονομικής πειθαρχίας για την καταπολέμηση της «κρίσης χρέους» του δημόσιου προϋπολογισμού, αυτές οι περικοπές οδηγούν σε μια μείωση του ποσοστού των συνολικών δημόσιων δαπανών που διατίθενται στην εκπαίδευση σε απαράδεκτα επίπεδα. Για παράδειγμα, το 2012, η επένδυση στην εκπαίδευση μειώθηκε σε 3.9% του ΑΕγχΠ στην Πορτογαλία, και σε 2.69% στην Ελλάδα, όπου αναμένεται να φθάσει το 2.23% έως το 2015. Οι Ελληνικές συνδικαλιστικές ενώσεις δικαιολογημένα ασκούν κριτική σε αυτό ως παράδειγμα του «φτηνού σχολείου».

Διαμαρτυρόμαστε ομόφωνα. Σε καμία περίσταση, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, ή οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη δεν μπορούν να εφαρμοστούν τέτοιες περικοπές. Αντίκεινται στους κοινούς στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής των Ευρωπαϊκών κρατών. Επίσης θέτουν σε κίνδυνο τις πιθανότητες για την οικονομική ανάπτυξη και την ανάκαμψη, στις χώρες που πλήττονται ιδιαίτερα από τη νομισματική και τη χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς επίσης και την κοινωνική ενσωμάτωση και τη συμμετοχή όλων των λαών στην Ευρώπη. Οι στόχοι επιβάλλονται στο όνομα της ΕΕ, αλλά η Τρόικα δεν έχει καμία δημοκρατική δικαιοδοσία, ούτε σε εθνικό ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κύρια αιτία της κρίσης και ιδιαίτερα του χρέους είναι η τεράστια ανισομερής κατανομή του πλούτου και της ένδειας στις ευρωπαϊκές χώρες – οι οικονομικές πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών έχουν καταστήσει τους φτωχούς ανθρώπους φτωχότερους και τους πλούσιους, πλουσιότερους.

Επομένως, το δημοσιονομικό σύμφωνο είναι ένα ακατάλληλο εργαλείο το οποίο θα λειτουργήσει μόνο ως λάδι στη φωτιά όταν επιβληθούν οι πολιτικές λιτότητας σε όλες τις χώρες.

Ως ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές ενώσεις της εκπαίδευσης, θέλουμε να παρουσιάσουμε σε όλους απ? όλα τα μέρη της Ευρώπης – το είδος της καταστροφής που θα προκαλέσουν οι πολιτικές από το δημοσιονομικό σύμφωνο. Θέλουμε επίσης να ενθαρρύνουμε τις άλλες οργανώσεις μέλη να συμμετέχουν στον κοινό αγώνα για την αναδιανομή του πλούτου. Ένας φόρος στην περιουσία, μια η επιβολή είσπραξης φόρου και υψηλότεροι φόροι εισοδήματος για τους πλούσιους είναι κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση της τρέχουσας κρίσης.

Θεωρούμε ότι η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για τις μελλοντικές γενεές είναι ένας κατάλληλος τρόπος εξόδου από την κρίση. Αυτό απαιτεί σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα την παροχή δημόσιας εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας για όλους και τη βελτίωση του status του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού και του άλλου προσωπικού.

Πιστεύουμε ότι μέσω των εθνικών δράσεων και των κοινών πρωτοβουλιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο προς τα Ευρωπαϊκά όργανα ότι μπορούμε να αντιστρέψουμε την τάση που καθιστά την λιτότητα ένα αδιέξοδο. Η πρότασή μας είναι ότι θα πρέπει να οργανώσουμε διαφορετικά είδη κινητοποιήσεων όπως οι διαμαρτυρίες, οι αναφορές, οι καταλήψεις στα δημόσια κτήρια, οι αντιπροσωπείες σε εθνικά και Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια καθώς επίσης και οι απεργίες όποτε είναι δυνατόν.

Αναμένουμε η ETUCE μαζί με την EI να αναλάβουν το ρόλο του συντονιστή σε όλες τις συνεχιζόμενες προσπάθειες. Προτείνουμε η ETUCE να συντονίσει τις αντιπροσωπείες σε όλες τις Ευρωπαϊκές κοινοβουλευτικές ομάδες με μερικούς εκπροσώπους από τις οργανώσεις μέλη από τις χώρες που αντιμετώπισαν τις επιπτώσεις της κρίσης και από άλλες οργανώσεις μέλη για να τις υποστηρίξουν.

Όλοι μαζί για μια άλλη Ευρώπη!

Οι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: FECCOO (ΙΣΠΑΝΙΑ), FENPROF(ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ),  FLCCGIL (ΙΤΑΛΙΑ),  GEW(ΓΕΡΜΑΝΙΑ), OLME (ΕΛΛΑΔΑ), SNESFSU (ΓΑΛΛΙΑ)

ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα … εδώ