Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα σχετικά με την παιδεία για το διάστημα 18-20/01/2013 … εδώ