Να αποσυρθεί η απαράδεκτη εγκύκλιος για τις αναρρωτικές άδειες  και το χρόνο προϋπηρεσίας των αναπληρωτών

 

            Με την εγκύκλιο 155734/Δ1 10-12-2012 του υπουργείου Παιδείας καθορίζεται το πλαίσιο των αναρρωτικών αδειών των συναδέλφων αναπληρωτών και των αδειών λόγω επαπειλούμενης κύησης, καθώς και αν αναγνωρίζονται αυτές ως πραγματικός χρόνος προϋπηρεσίας.

              Με βάση την  εγκύκλιο οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εφόσον «δεν μπορούν να εργαστούν λόγω σπουδαίου λόγου (ασθένεια, κύηση) δικαιούνται άδεια, όχι μεγαλύτερης διάρκειας του μισού μήνα συνολικά». Κι ακόμη «οι ίδιοι εκπαιδευτικοί μετά τη συμπλήρωση, κατά τα ως άνω, μισού μήνα, αδείας, με αποδοχές, απολύονται..». Κατά συνέπεια «οποιαδήποτε χορηγηθείσα  άδεια, πέρα των 15ημερών, συνολικά ανά έτος, δε μπορεί να υπολογισθεί, ως διδακτική προϋπηρεσία». Καλούνται μάλιστα οι διευθύνσεις ανταποκρινόμενες στην «αδήριτη ανάγκη της δημοσιονομικής προσαρμογής και της εξορθολογισμένης διαχείρισης των μεγεθών της  οικονομίας» να εφαρμόσουν άμεσα τη συγκεκριμένη εγκύκλιο. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος αποτελεί μνημείο αντεργατικής βαρβαρότητας. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μετά από 15 μέρες άδειας θα μπορούν να πεταχθούν στο δρόμο, ανεξάρτητα από το πρόβλημα υγείας που μπορεί να έχουν, προκειμένου να διαφυλαχθεί η «δημοσιονομική προσαρμογή». Για πρώτη φορά και επίσημα, όχι μόνο ενοχοποιείται η εγκυμοσύνη, αλλά αποτελεί και αιτία πιθανής απόλυσης εργαζομένου και απώλειας του χρόνου προϋπηρεσίας. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση καταπατά και την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, καθώς ο Νόμος 1483/1984 και το άρθρο 142 του Νόμου 3655/2008 προστατεύουν την εγκυμοσύνη, απαγορεύουν την απόλυση εγκύων, ενώ ρητά αναγνωρίζουν την απουσία από την εργασία, λόγω επιπλοκών της εγκυμοσύνης, ως κώλυμα χωρίς δική τους υπαιτιότητα και επομένως δικαιούνται να λάβουν κανονικά τις αποδοχές τους από τον εργοδότη τους. Το υπουργείο τα γνωρίζει όλα αυτά πολύ καλά και γιʼ αυτό το λόγο  προσπαθεί μέσω της εγκυκλίου του να αποποιηθεί των ευθυνών του, καθιστώντας υπεύθυνους τους κατά τόπους διευθυντές εκπαίδευσης.

Η εγκύκλιος δεν εκδόθηκε  μόνο για τους αναπληρωτές, αλλά στοχεύει να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για όλους. Η προστασία σε περίπτωση ασθένειας και η μητρότητα φαίνεται να αποτελούν, για τη συγκυβέρνηση, αναχρονισμό του παρελθόντος μπροστά στους στόχους και τις επιταγές του κεφαλαίου.

Απαιτούμε:

  • Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ η απαράδεκτη εγκύκλιος
  • Προστασία και ίσα δικαιώματα στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς–  Πλήρη ιατροφαρμακευτική, υψηλής ποιότητας, περίθαλψη για την περίοδο της ανεργίας

Δηλώνουμε ότι ως ΟΛΜΕ  θα στηρίξουμε συνδικαλιστικά, με κάθε μέσο, κάθε συνάδελφο που θα απολυθεί για το συγκεκριμένο λόγο και θα προχωρήσουμε σε άμεση κινητοποίηση αν  η διοίκηση εφαρμόσει την εγκύκλιο που καταπατά την υπάρχουσα εργατική νομοθεσία.

Κατεβάστε τη σχετική ανακοίνωση σε μορφή pdf … εδώ