Οι εκπαιδευτικές ενώσεις αποτρέπουν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου μέσω της χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Η ΟΛΜΕ εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον της για ζητήματα πρόληψης της μαθητικής διαρροής, ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, αποφάσισε και συμμετέχει σε πρόγραμμα της ETUCE με τίτλο: “Οι  εκπαιδευτικές ενώσεις αποτρέπουν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου μέσω της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.”

Ζητούμενο του προγράμματος είναι η αναζήτηση καλών  πρακτικών για τα εξής:

-τρόπους με τους οποίους οι ΤΠΕ και η καινοτόμος διδασκαλία που βασίζεται σε ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν στην υποκίνηση και επαναπροσέλκυση μαθητών που κινδυνεύουν με αποκλεισμό στο σχολείο.

-απαιτούμενες ειδικές ικανότητες ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να παρέχουν αυτήν την εκπαίδευση.

-τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποστηρίξουν τις δυνατότητες των ΤΠΕ προκειμένου να γεφυρώσουν το κενό ανάμεσα σε αυτά που βιώνουν/μαθαίνουν οι μαθητές στο σπίτι και σε αυτά που μαθαίνουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα εστιάζει ειδικότερα σε σχολεία της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν μαθητές ηλικίας 15 έως 18 ετών.

Στη Συμβουλευτική ομάδα του έργου μετέχουν στελέχη της ETUCE με εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα (Martin Romer επικεφαλής εταίρος του έργου, Danielle Verschueren, Roger Jonckeer  και  Susan Flocken), 2 ειδικοί επιστήμονες – εμπειρογνώμονες ( Roy Leitch, από ERISA ,ειδικός στον τομέα των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και Guntars Catlaks από EI, ερευνητής με γνώσεις όσον αφορά την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου) καθώς και αντιπρόσωποι από 7 συνδικαλιστικές οργανώσεις που είναι  συνεργάτες του έργου (Hans Laugesen από την GL Δανία (DK) συντονιστής του έργου, Bert Imminga από την AOb  Ολλανδία (NL), Ivan Sos από την OZPSaV  Σλοβακία (SK), Ελένη Ζωγραφάκη από την ΟΛΜΕ  Ελλάδα (GR), Maria Arminda Bragan?a από την FNE  Πορτογαλία (PT),  George Koursakov από την ESEUR  Ρωσία (RUS) και η  Nigar Mustafazade από την AITUCEW Αζερμπαϊτζάν (AZ).

Το έργο θα διαρκέσει 30 μήνες και περιλαμβάνει συναντήσεις προετοιμασίας, οργάνωσης και αποτίμησης επιμέρους συμπερασμάτων της συμβουλευτικής ομάδας,  4 επισκέψεις μελετών περίπτωσης σε Δανία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Αζερμπαϊτζάν, 1 εργαστήριο-ημερίδα στην Αθήνα το Σεπτέμβρη του 2013 και την τελική διάσκεψη στη Σλοβακία το Νοέμβρη του 2013.

Οι ερευνητές έχουν βοηθήσει στην προετοιμασία των πληροφοριών για κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα και έχει στη διάθεσή της η συμβουλευτική ομάδα για τα εκπαιδευτικά συστήματα, τους τύπους των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη γνώση σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία, το επίπεδο εξοπλισμού και τις εφαρμογές λογισμικού, τα στοιχεία μαθητικής διαρροής και τις ασκούμενες πολιτικές για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στις χώρες αυτές.

Στις μελέτες περίπτωσης που θα διαρκούν 3 μέρες θα γίνονται επισκέψεις σε σχολεία, και ινστιτούτα κατάρτισης εκπαιδευτικών. Οι συνεντεύξεις θα απευθύνονται στους διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για τους οποίους έχουν συνταχθεί ειδικά ερωτηματολόγια, θα είναι ημιδομημένες, δηλαδή θα μπορούν με βάση τα ερωτηματολόγια  να εστιάζουν παίρνοντας υπόψη τις απαντήσεις και τις επιτόπιες συνθήκες.

Το έργο αυτό στηρίζεται σε δύο προηγούμενα έργα ELFE 1 και ELFE 2. Το πρώτο έργο  δημιούργησε ένα Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Εκπαίδευση eLearning (ELFE), το οποίο επέτρεψε  στην ETUCE και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να κατανοήσουν καλύτερα τα δυνατά και αδύνατα σημεία της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και προχώρησε σε μια σειρά συστάσεων σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Στη συνέχεια, με το δεύτερο έργο εντοπίστηκαν μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στα σχολεία και τα ιδρύματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών για να προωθήσουν τη χρήση των ΤΠΕ θεωρώντας την προστιθέμενη αξία στην εκπαίδευση και απευθύνουν συστάσεις στους φορείς χάραξης πολιτικής, στα σχολεία, στα ιδρύματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών και στα συνδικάτα για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, στη διαχείριση των σχολείων και  στη στρατηγική χρήση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων.

Με αυτό το έργο γίνεται προσπάθεια να ερευνηθούν συνδυαστικά δύο περιοχές που θεωρούνται ξεχωριστές όπως αυτή της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και της πρόληψης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Η εύρεση ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν ΤΠΕ για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου αποτελεί μια πρόκληση που πρέπει να διερευνηθεί. Οι καινοτόμες μέθοδοι, η εφαρμογή καλών πρακτικών και η πρακτική εμπειρία της παιδαγωγικής εφαρμογής των ΤΠΕ  οι οποίες  μειώνουν τη μαθητική διαρροή, αν ανιχνευτούν στην πράξη και είναι εφικτό να εφαρμοστούν σε άλλες χώρες, με διαφορετικό επίπεδο ΤΠΕ στην εκπαίδευση, θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η ιστοσελίδα του έργου (www.elfe-eu.net) περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα έργα πρώην ELFE 1 και 2 σε αγγλικά και γαλλικά δίπλα στην περιγραφή του έργου και της συμβουλευτικής ομάδας της ELFE-ESL.

Για τη διάδοση του έργου και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη σχετικά με το ζήτημα έχουν κυκλοφορήσει κάρτες σε 24 γλώσσες, ανάμεσά τους και στα ελληνικά.

 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ


Η κύρια δραστηριότητα του προγράμματος ELFE-ESL είναι να διεξάγει ορισμένες επισκέψεις μελέτης περίπτωσης σε διαφορετικές περιοχές στην Ευρώπη για να αποκομίσει και να μοιραστεί τα κίνητρα και την εμπειρία στην παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ γενικά, και στις προσεγγίσεις για την πρόωρη σχολική εγκατάλειψη συγκεκριμένα. Ο σκοπός των μελετών περίπτωσης είναι η αποκόμιση πληροφοριών και εμπειριών από τα ιδρύματα υποδοχής για την:

  • Πρόωρη σχολική εγκατάλειψη
  • Χρήση των ΤΠΕ στην πρόωρη σχολική εγκατάλειψη
  • ΤΠΕ στην εκπαίδευση
  • Πρωτοβουλίες στην ηλεκτρονική μάθηση
  • Παιδαγωγικές μέθοδοι στην ηλεκτρονική μάθηση
  • Εκμάθηση με επίκεντρο τον μαθητή ή εξατομικευμένη μάθηση

Τέσσερις χώρες έχουν επιλεγεί ως μελέτες περίπτωσης σε αυτό το πρόγραμμα ?η Δανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και το Αζερμπαϊτζάν που αντιπροσωπεύουν τη γεωγραφική και την πολιτική ποικιλομορφία της Ευρώπης. Ο κύριος σκοπός των μελετών περίπτωσης είναι η εύρεση παραδειγμάτων καινοτόμου χρήσης των ΤΠΕ σε σχολικό επίπεδο και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών με σκοπό τη μείωση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια των μελετών περίπτωσης δε θα επιδιώξουμε μια αντιπροσωπευτική επισκόπηση του επιπέδου εφαρμογής ή της αξιολόγησης των εθνικών πολιτικών για τις ΤΠΕ ή/και της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στη χώρα, αλλά θα ερευνήσουμε τις μοναδικές περιπτώσεις στο μικρό αριθμό επιλεγμένων ιδρυμάτων (4) σε κάθε χώρα. Τα παραδείγματα θα προέλθουν από τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα ιδρύματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών που είναι γνωστό ότι έχουν προσδιορίσει το ζήτημα της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης και έχουν εργαστεί προς την εξεύρεση μερικών λύσεων που περιλαμβάνουν τις ΤΠΕ. Η πρόθεση είναι να αναπτύξουν πρότυπα καλής πρακτικής που θα μπορούσαν να διαδοθούν  και να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως από τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους επαγγελματίες σε άλλες χώρες ως εμπνευσμένα παραδείγματα. Ο δεύτερος στόχος είναι να υποκινηθεί η αναστοχασμός, η ανάλυση των αναγκών και η συζήτηση μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα στα σχολεία και τις περιοχές επίσκεψης σχετικά με τα ζητήματα της χρήσης των ΤΠΕ για τη μείωση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης.

Διαβάστε περισσότερα … εδώ 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.elfe-eu.net/