Μπορείτε να δείτε την επίσημη ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τα αιρετά μέλη ΚΥΣΔΕ από το Υπουργείο … εδώ