Μπορείτε να ακούσετε τα ακόλουθα αποσπάσματα σχετικά με τη Συνέντευξη τύπου της ΟΛΜΕ στις 17-12-2012 για τα κενά στα σχολεία, τους μισθούς των εκπαιδευτικών, τις δαπάνες για την παιδεία και τα προβλήματα στην εκπαίδευση όπως παρουσιάστηκαν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς: