Μπορείτε να δείτε την Αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία … εδώ