Δείτε τα δημοσιεύματα του τύπου στις 14-12-2012 σχετικά με τα προβλήματα στην παιδεία … εδώ