ΠΡΟΣ: Την ΕΛΜΕ Προτύπων

Συνάδελφοι,

            Με έκπληξή μας διαπιστώσαμε πως παρά την αρνητική απάντησή μας στις 3/4/12 στο ερώτημά σας για τη μετατροπή του σωματείου σας σε πανελλαδικής εμβέλειας, προχωρήσατε στην αλλαγή του Καταστατικού σας.

            Σας επισημαίνουμε ξανά ότι:

α) Σύμφωνα με το άρθρ. 4 του Καταστατικού της ΟΛΜΕ:

«Η ΟΛΜΕ συγκροτείται από όλες τις ενώσεις λειτουργών Μ.Ε.  που υπάρχουν ή θα συσταθούν νό?ι?α σε όλη τη χώρα και το εξωτερικό.  Η κάθε ?ία ΕΛΜΕ καλύπτει περιοχή  ?έχρι και ενός Νο?ού ή Νο?αρχιακού Δια?ερίσ?ατος και,  όπου ειδικές συνθήκες επικοινωνίας το επιβάλλουν, καλύπτει ανάλογη περιοχή κατά τον προσφορότερο συνδικαλιστικό τρόπο».

Είναι λοιπόν σαφές από το Καταστατικό της ΟΛΜΕ ότι αφενός προβλέπεται μόνο η δημιουργία ΕΛΜΕ κατά περιοχή και όχι κατά είδος σχολείων και αφετέρου, δεν προβλέπεται σε καμιά περίπτωση η δημιουργία Πανελλαδικού Σωματείου.

β) Η πολιτικοσυνδικαλιστική απόφαση του Κλάδου μας όπως αυτή έχει εκφραστεί και σε παλαιότερα Συνέδρια αλλά και σε πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. είναι η εγγραφή όλων των εκπαιδευτικών των «Προτύπων ? Πειραματικών» Σχολείων στις κατά τόπους ΕΛΜΕ.

γ)   Σύμφωνα με το πνεύμα και τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθ. 5 του Καταστατικού της ΟΛΜΕ, και εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις, η εγγραφή εκπαιδευτικών από σχολεία που ανήκουν συνδικαλιστικά σε άλλες ΕΛΜΕ, απαιτεί πρώτα απόφαση της ΕΛΜΕ στην οποία ανήκουν χωροταξικά σήμερα.

Με βάση τα παραπάνω, όπως σας ενημερώσαμε και στη συνάντηση που είχαμε ως Δ.Σ. στις 11/11/12 στα γραφεία της ΟΛΜΕ, σάς καλούμε να τροποποιήσετε το καταστατικό σας και να το επαναφέρετε στην προηγούμενη κατάσταση.

Σε αντίθετη περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει τη διαδικασία της διαγραφής της ΕΛΜΕ σας, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό, στην πρώτη Γ.Σ. Προέδρων ΕΛΜΕ που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf … εδώ