Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα σχετικά με τις κινητοποιήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, την αξιολόγηση κ.λπ. για τις ημερομηνίες 22/23-11-2012 … εδώ