ΘΕΜΑ: Κατάργηση υποχρεωτικής διετίας εκπαιδευτικών

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Επανερχόμαστε για μια ακόμη φορά σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά τους εκπαιδευτικούς.

Με το ν.3848/10 θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική τριετής παραμονή των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στον τόπο πρώτου διορισμού τους και η διετής παραμονή για όσους μετατίθενται. Μέτρο άδικο, σκληρό και αναποτελεσματικό όπως αποδείχτηκε και με νέα νομοθετική ρύθμιση η τριετής μετατράπηκε σε διετή. Με τη θεσμοθέτηση του νέου βαθμολογίου ? μισθολογίου η οικονομική κατάσταση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών καθιστά αδύνατη τη στοιχειώδη διαβίωσή τους για τόσο μεγάλο διάστημα μακριά από τις οικογένειές τους, και ειδικά τώρα έπειτα από την ψήφιση των νέων σκληρών μέτρων στην  Ελληνική Βουλή.

Ενόψει της ανακοίνωσης της εγκυκλίου για τις μεταθέσεις του 2013 ζητούμε:

  • την άμεση κατάργηση του άδικου αυτού μέτρου για την υποχρεωτική διετή παραμονή των εκπαιδευτικών. Να δίνεται το δικαίωμα μετακίνησής τους (μετάθεση ή απόσπαση) σε όλους χωρίς εξαιρέσεις.
  • να καταργηθεί ο διπλασιασμός των μορίων για την παραμονή των εκπαιδευτικών στο τόπο πρώτου διορισμού, που ισχύει μόνο από το 2011 και μετά και δημιουργεί σοβαρές ανισότητες ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.
  • να καταργηθεί ο περιορισμός στον αριθμό των αιτουμένων περιοχών μετάθεσης. Ο περιορισμός των 15 περιοχών υπήρχε λόγω της εγγενούς αδυναμίας που είχε το ΚΥΣΔΕ επειδή οι αιτήσεις υποβάλλονταν  ακόμη σε χειρόγραφη μορφή και η επεξεργασία τους στο Υπουργείο ήταν χρονοβόρα
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf … εδώ